งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร (จำลอง) ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 24 ธ.ค.64

ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายปราโมทย์  อินทรสุชาติ คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายอรรณพ  กันทรัพย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
วันที่ 1 ธ.ค.64

ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายปราโมทย์  อินทรสุชาติ คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายทองทิพย์  อุ้ยวงค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
วันที่ 1 ธ.ค.64

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ นายณรงค์  ตาปสนันทน์ และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้บริหาร นักเรียน และครู โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ในวันเปิดเทอม
วันที่ 15 พ.ย.64

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ และกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาความสะอาด ที่โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
วันที่ 12 พ.ย.64