อาคาร 5 และ อาคาร 6 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)


อาคาร 1 และ อาคาร 2 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)


อาคาร 7 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)


ภาพรวมของอาคารโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)