เพลงมาร์ชเทาแดง

*(ซ้ำ)เทาแดงเด่นสง่าน่าเกรงขาม

วัดทุ่งครุประกาศนามเกริกไกร

เรียนดีเด่นล้ำนำใคร

กิจกรรมก้าวไปไม่หวั่น

วินัยเราเร่งรัดครัดเคร่ง

เป็นคนดีคนเก่งอย่างที่ฝัน

เร่งเรียนรุดหน้าร่วมฝ่าฝัน

น้ำใจนั้นงดงามนามเทาแดง