วันที่ 13 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำแนกตามรายห้อง ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) (24 พ.ค.64)
กำหนดการประกาศผลสอบคัดเลือกและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (22 พ.ค.64)
กำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียนรู้ (On Hand) ประจำปีการศึกษา 2564 (19 พ.ค.64)
 รายชื่อผู้เข้าสอบม.1แยกตามห้อง | ประกาศวันสอบม.1 | ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบม.1 | ผังอาคารสอบ | ผังห้องสอบ (20 พ.ค.64)
 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (27 พ.ค.64)
ขอให้ผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนที่นำนักเรียนเข้าสมัครเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2564 เข้าตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ พร้อมเข้าตอบคำถามในลิ้งค์ที่ด้านล่างนี้ (13 พ.ค.64)
รายชื่อนักเรียนสมัครสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (8 พ.ค.64)
แบบสอบถามแจ้งความประสงค์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (13 พ.ค.64)
:: แจ้งผู้ปกครอง (27 เม.ย.64)
:::: ตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๔)... | บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ของสำนักการศึกษา ที่ กท ๐๘๐๘/๒๖๕๖... 
>>> 1.โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 2 พ.ค.64 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสถานการณ์คลี่คลายจะแจ้งวันประชุมอีกครั้ง
>>> 2.โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ขอเลื่อนการสอบคัดเลือก ม.1 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

วันที่ 5 มี.ค.64

ร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์กับสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่วัดทุ่งครุ
วันที่ 8 เม.ย.64

นิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 80 "โรงเรียนดีที่ทุ่งครุ"
ณ โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ
วันที่ 18 มี.ค.64

ค่ายคุณธรรม
วันที่ 3,5 เม.ย.64

ครูไทยดีเด่น
วันที่ 15 มี.ค.64

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 6 มี.ค.64

กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 26 ก.พ.64

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตทุ่งครุ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนของชุมชนเขตทุ่งครุ ที่โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) และตรวจเยี่ยมผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
วันที่ 9 ก.พ.64