วันที่ 5 มี.ค.64

ค่ายคุณธรรม
วันที่ 3,5 เม.ย.64

นิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 80 "โรงเรียนดีที่ทุ่งครุ"
ณ โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ
วันที่ 18 มี.ค.64

ครูไทยดีเด่น
วันที่ 15 มี.ค.64

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 6 มี.ค.64

กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 26 ก.พ.64

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตทุ่งครุ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนของชุมชนเขตทุ่งครุ ที่โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) และตรวจเยี่ยมผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
วันที่ 9 ก.พ.64

จิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ
วันที่ 28 ม.ค.64