ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมวันไหว้ครู
16 มิ.ย.65

สถานที่ฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 พ.ค.65

ประเมินผลนักเรียนด้านการอ่านทุกระดับชั้น
วันที่ 30 พ.ค.65

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 1 พ.ค.65

กิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 11 พ.ค.65

สถานที่ฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 มี.ค.65

สถานที่ฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 มี.ค.65