กิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 11 พ.ค.65


สถานที่ฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 พ.ค.65

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 1 พ.ค.65

สถานที่ฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 มี.ค.65

สถานที่ฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 มี.ค.65

สถานที่ฉีดวัคซีนของนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 มี.ค.65
| 1 | 2 |