ข่าวประชาสัมพันธ์
::  ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เรื่อง แจ้งวันเรียนชดเชยในวันที่มีการประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙...
(8 ก.พ.64)
::  ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน (29 ม.ค.64)
:: ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (6 ม.ค.64)
   || อ.1 | อ.2 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 ||

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตทุ่งครุ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนของชุมชนเขตทุ่งครุ ที่โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) และตรวจเยี่ยมผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
วันที่ 9 ก.พ.64

จิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ
วันที่ 28 ม.ค.64

กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ 22 ธ.ค.63

Dettal จัดกิจกรรมล้างมือ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมอบผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียน และโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
วันที่ 9 ธ.ค.63

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธ.ค.63 | 2

Big Cleaning Day
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
25 พ.ย.63

นร.เข้าร่วมประชุมสภาและเลือกตัวแทนสภาเยาวชนเขตทุ่งครุ
วันที่ 27 พ.ย.63