เพลงโรงเรียนวัดทุ่งครุ
เพลงมาร์ชเทาแดง
*(ซ้ำ)เทาแดงเด่นสง่าน่าเกรงขาม
วัดทุ่งครุประกาศนามเกริกไกร
เรียนดีเด่นล้ำนำใคร
กิจกรรมก้าวไปไม่หวั่น
วินัยเราเร่งรัดครัดเคร่ง
เป็นคนดีคนเก่งอย่างที่ฝัน
เร่งเรียนรุดหน้าร่วมฝ่าฝัน
น้ำใจนั้นงดงามนามเทาแดง